Begeleiding van organisaties en medewerkers bij arbeidsgerelateerde problemen.

Ziekte, verzuim- en reïntegratie begeleidingstrajecten

  • 
Reïntegratie
 & motivatieproblematiek
  • Traumaverwerking (EMDR)
  • Coaching

Coaching

Ik coach hoger opgeleide medewerkers uit het bedrijfsleven, de non-profit of de overheid. Na het intakegesprek maken wij in gezamenlijk overleg een stappenplan. Door mij gecoacht te worden betekend hard werken, soms met huiswerk en no-nonsens. Het is ook cliëntgericht, betrokken en toekomstgericht. Coachgesprekken zijn volstrekt vertrouwelijk. Informatie over de inhoud ervan wordt nooit aan anderen verstrekt.

Waarom een medewerker laten coachen?

Coaching is een soort van fitness, en mentale triatlon. Een beetje hardlopen voor het nodige uithoudingsvermogen, een beetje yoga voor de (mentale) lenigheid, een beetje ver- of hoogspringen om doelen- en wensen te grijpen. Demotivatie op het werk, niet-grijpbare verminderde prestaties, of als onderdeel van een outplacement traject, het zijn allemaal goede redenen om een medewerker te laten coachen. Echter in een tijd dat het heel belangrijk is om een goede medewerker te boeien en te laten groeien is het aanbieden van een coach ook een mooi motivatie middel waarbij het mes aan twee kanten snijdt.