Intervisie en Supervisie

Intervisie

Intervisie is een leermethode waarbij een groep van professionals met het zelfde broep werkproblemen bespreekt. Begeleide intercollegiale consultatie waarbij de groep zelfsturend kan zijn.

Waarom intervisie?

Afhankelijk van de werkomgeving is intervisie met name een reflectie proces. Deelname is vrijwillig en is een soort van “peer coaching”. Probleemvraag – analyse – oplossing. Deelnemers bespreken in een veilige omgeving problemen en uitdagingen. Men analyseert, zoekt onderling oplossingen, herkent vaak dat men met de zelfde problematiek geconfronteerd wordt en het bevorderd de onderlinge banden.

Supervisie

Supervisie is een op reflectie gebaseerd gesprek, onder begeleiding van een supervisor.
Supervisie is onder begeleiding reflecteren en leren van het eigen handelen. Met als doelstelling dat de supervisant leert integer te handelen in diverse beroepsgerelateerde (morele) situaties.

Waarom supervisie?

Supervisie is een methode van opleiden en deskundigheidsbevordering, “ learning on the job”. De reflectie ervaringen bevorderen en/of intensiveren het kennisniveau en dragen bij tot grotere vaardigheden en leiden tot gedegen professioneel gedrag.