Mind hacking & manipulatieve controle

buddha.beleive nothingEen sektarische relatie is een besloten gemeenschap van 2 of meer personen, waarbij de ene partij de ander of anderen psychologisch en emotioneel manipuleert, mind hacked, met als resultaat dat deze(n) afhankelijk van hem wordt/worden bij het nemen van belangrijke (levens)keuzes en beslissingen. In deze relatie is weinig tot geen ruimte voor andere meningen, deze is mentaal en/of fysiek destructief en we zien daarbij een dwingend manipulatief (onethisch) gedrag dat vaak gepaard gaat met een ‘wij-tegen-de-rest-van-de-wereld’ houding.

In Nederland kennen wij en keur van grote en kleine groepen waar mensen gehackt worden. Over de grotere sektarische omgevingen hebben wij de laatste jaren wat meer gehoord, zoals bijvoorbeeld diverse kerkgemeenschappen. In de categorie kleine sektarische omgeving valt de welbekende loverboy-problematiek. Minder bekend zijn de sektarische omgevingen, zoals zij in kleinere oncontroleerbare groepen voorkomen, zoals families en sport- & maatschappelijke clubs, maar die wel degelijk een zeer belangrijke rol spelen in dit lijstje. Sektarische relaties, en groepen zijn net zo divers als de doelstellingen van deze groepen. Centraal staat echter de wederzijdse afhankelijkheid tussen de personen. De existentiële behoefte aan verbondenheid en erkenning maakt het dat iedereen, getroffen op het juiste moment, kwetsbaar is om tot een sektarische relatie toe te treden. Doormiddel van mind hacking, conditionering, taal, fysieke manipulatie en vooral emotionele manipulatie, worden slachtoffers geleidelijk, soms gestructureerd, begeleid tot de sektarische relatie.

Ondersteuning aan familie & geliefden van slachtoffers van sektarische relaties.

Van het beschreven geleidelijke proces is het slachtoffer zich niet bewust. Deze weet niet wat hem/haar overkomt. Geliefden, familieleden blijven in verbijstering achter, hebben geen idee wat er gaande is en zijn tot op zekere hoogte machteloos. En vooral radeloos.

Exit coaching

sektarische relaties

sektarische relaties

Exit coaching staat voor het begeleiden van iemand die heeft besloten om een sektarische relatie te verlaten.  Op het moment dat een slachtoffer uit de sektarische relatie wil treden komen heel veel uitdagingen op zijn pad. Dissociatie, vertrouwens issues, het verwerken van nare ervaringen, het vinden van een huis of baan, een nieuwe omgeving creëren, het opnieuw contact zoeken met de oude (familiaire) omgeving, enzovoort.

Ik ben gespecialiseerd in het ondersteunen van familie en geliefden en het begeleiden van slachtoffers van sektarische relaties.

loverboys

loverboys