Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling – en begeleiding, Birkman assessment.

We willen allemaal een stuk langer blijven werken. Vaak in een functie of beroepstak waartoe de (studie) keuze in jonge levensjaren is gemaakt. Op enig moment kan dan wel eens te twijfel toeslaan, ben ik wel met de juiste carrière bezig, wil dit nog de komende zoveel jaar?
Of de werkgever wil graag een goed presterende medewerker een andere functie geven maar is die functie wel goed voor hem/haar? Wellicht weet u ook gewoon dat dit niet ‘de baan’ is maar wat dan wel? Wellicht heeft u de dertiger, veertiger of vijftiger crises. Loopbaanbegeleiding is heel persoonlijk en zeer afhankelijk van de onderliggende vraag. Bent u zoekende of komt de vraag vanuit een outplacement traject? Komen er nieuwe spannende uitdagingen op uw pad of heeft u een burn-out gehad? In alle gevallen kan ik middels een geïndividualiseerd, gestructureerd, gevalideerd en kortdurend traject ervoor zorg dragen dat u helder antwoord op uw loopbaan vraag krijgt.

Het Birkman assessment rapportages t.b.v loopbaanontwikkeling, zelfinzicht en als coach tool, geven invullers een helder inzicht in hun sterkten en zwakten, behoeften, belangstelling en stressgedrag.

contact-therapie

De Birkman relationele rapportages worden gebruikt om:

 • Birkman
  BirkmanBirkman assessment-rapportages gericht op loopbaanontwikkeling en zelfinzicht, geven cliënten een helder inzicht in hun sterktes en zwaktes, behoeften, belangstelling en eigen stressgedrag.

  mensen meer zelfinzicht te geven en daardoor hun eigen leerdoelen nauwkeuriger te laten bepalen,

 • in een groep sneller en effectiever de onderlinge relaties bespreekbaar te maken en inzicht te geven in de sterktes van de groepsleden,
 • mensen individueel te coachen.

Deze professionele rapportagemethoden geven weer wat mensen hebben geantwoord in vergelijking met de antwoorden van mensen uit een bepaalde beroepsgroep. Er zijn in totaal zo’n 350 beroepen geselecteerd waarmee de kandidaat wordt vergeleken. Op basis van deze vergelijkingen worden voorspellingen gedaan over mogelijk succes binnen bepaalde beroepsgebieden. Deze rapportages worden vooral gebruikt bij loopbaantrajecten en bij management-development.

De Birkman beroepsrapportages worden gebruikt:

 • bij het ontwikkelen van functiegerichte opleidingen,
 • in managementdevelopment-programma’s,
 • als ondersteuning bij assessments en selecties,
 • als hulp bij loopbaanontwikkeling,
 • als materiaal voor het ontwikkelen van maatwerk voor Human Resources-systemen.

De Birkman-vergelijkingen (benchmarks) worden al sinds jaar en dag op alle Amerikaanse Ivy Leage Universiteiten gebruikt en zijn sinds 1945 permanent in ontwikkeling. Omdat het instituut Birkman over een enorme (internationale) database beschikt, is de betrouwbaarheid van de methode bijzonder hoog. Als u data van mensen wilt vergelijken heeft u statistische aantallen nodig. Bij Birkman wordt uw antwoordenlijst vergeleken met 400 000 anderen. En die 400 000 zijn een afspiegeling van de werkende wereldbevolking. Van timmermannen tot CEO’s, van lager opgeleiden tot hoger opgeleiden. Daarnaast zijn er in al die jaren intussen meer dan 3 miljoen mensen die een Birkmantest hebben gedaan.

‘De Birkman’ onderscheidt zich van andere tests door tenminste drie aspecten: Vragen van andere assessments zijn nog wel eens te sturen. Bij Birkman weet u nooit waar de test naar vraagt. Het is dus echt onmogelijk, ook voor doorgewinterde assessment-afnemers, om de testresultaten te manipuleren door sociaal wenselijke antwoorden te geven. 2) Birkman stelt vragen over jezelf, maar ook over hoe je andere mensen ziet. Dat levert onmiddellijk informatie op over de geïnterviewde. U kunt vergelijken hoe iemand zichzelf ziet en de wereld om zich heen. 3) U kunt met Birkman een voorkeur uitspreken voor een bepaalde baan die bij  je past.  Die voorkeur zegt ook iets. Alleen, de Birkman zegt ook: verwar iets wat je leuk vindt niet met het hebben van een talent. Bij voorbeeld; als je graag naar muziek luistert  betekent dat nog niet dat je een pianoconcert kunt gaan geven.

Deze rapportages geven bovendien informatie over de aanleiding voor disfunctioneel of stressgedrag en vooral ook manieren om dit gedrag te voorkomen en beter te hanteren. Dit relationele gedeelte van de Birkman-methode kan groepen helpen om beter samen te werken en effectiever besluiten te nemen. Het helpt managers om inzicht te krijgen in wat mensen nodig hebben om effectief en met plezier te werken. Maar vooral verschaft het mensen een neutrale taal om hun individuele verschillen te bespreken. Zo kunnen de rapportages heel goed als basis dienen voor mensen om conflicten uit te werken, samenwerkingsrelaties te verbeteren en het functioneren te evalueren.

Voorts vergroot dit onafhankelijke instrument het zelfinzicht en gaat in op:

 • persoonlijke belangstelling
 • competenties
 • beroepsmatige belangstelling
 • stijl van werken, sterke en zwakke kanten
 • behoeften t.a.v. de werkomgeving
 • stressgedrag