Herstellen van een burn-out

Burn-out staat – letterlijk – voor opbranden. Men is opgebrand, heeft geen energie meer voor het werk, privé-activiteiten of sport.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-outverschijnselen zoals overmatige vermoeidheid, verminderd zelfvertrouwen, lichte depressies en emotionaliteit. Een chronisch teveel aan inspanning, perfectionisme en onzekerheid kunnen tot de oorzaken van een burn-out behoren. Gelukkig kan een burn-out tegenwoordig succesvol worden behandeld .

Opbranden, burn-out raken,  doe je niet in één dag. Weer vlammen ook niet.

Met een gestructureerd programma van minimaal 10 sessies kan de cliënt herstellen en weer plezier krijgen in het werk en het leven. Als u last heeft van burn-outverschijnselen gaan we eerst kijken hoe u het beste psychisch en fysiek kunt leren ontspannen, passend bij u als persoon. Van welke activiteiten wordt u blij? Wat is uw huidige slaap- en voedingspatroon? Daarna wordt onderzocht hoe u in deze burn-out bent beland. Wat waren de energievreters, wat maakt u ‘zo moe’. Zijn er wellicht disfunctionele gedachten, zit u wel op de juiste werkplek? Hoe zou u eventueel beter met moeilijke situaties kunnen omgaan? Tussendoor krijgt u (schrijf) opdrachten om het proces te ondersteunen. Als dit allemaal in kaart is gebracht gaan we naar de toekomst kijken. Wat kan anders, wat mag anders, wat moet anders?! Zo nodig in combinatie met een kort loopbaantraject. Om een optimale balans te bereiken tussen een motiverende werksituatie en een gelukkige vrijetijdsbesteding.

Bemiddeling

Desgewenst kan ik een rol spelen als adviseur tussen u en uw werkgever. Om de verkregen inzichten gezamenlijk te delen en in praktijk om te zetten tijdens het reïntegratietraject.