Algemene voorwaarden

  1. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. U kunt hier kijken in hoever uw ziektekosten verzekeraar het consult vergoedt: NFG.
  2. Ik ben aangesloten bij de koepel organisatie RBCZ registratie nummer 810199R.
  3. Een consult duurt 55 minuten. Zowel therapeut als cliënt houden zich aan de afgesproken tijden.
  4. Een afspraak die bij verhindering door de cliënt niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
  5. Betaling van het consult vindt onmiddellijk na het consult plaats middels PIN. Na video consultaties is de betalingstermijn de zelfde week of indien korter, 3 dagen voor het eerst volgende consult.
  6. U heeft geen verwijsbrief nodig van de huisarts.
  7. Een consult is te allen tijde strikt vertrouwelijk. Therapeut zal nimmer enige gedurende het consult verkregen informatie delen met anderen. Bij uitzonderingen, zoals bij voorbeeld terugkoppeling aan de huisarts, is hiertoe is de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de cliënt vereist.
  8. Ik val onder tuchtrecht en het klachtenreglement van de NFG. Heeft uw een klacht dan kunt u deze indienen bij de NFG, de-nfg.nl.