Algemeen

Op alle trajecten en therapieën zijn gedragscodes van toepassing. Ik ben derhalve lid van de volgende beroepsvereniging:

  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg – NFG.  Registratie nummer: 6008047357
  • RBCZ, Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg
  • Ik ben erkend als psychosociaal therapeut, met AGB code
  • Tevens ben ik lid van:
  • – International Cultic Studies Association, ICSA
  • – Stichting aandacht voor pesten