Radicaliseren van adolescenten op scholen. Preventie is mogelijk!

Het was inmiddels al weer de zesde keer dat ik het congres van de ICSA (International Cult & Studie Association) heb bezocht. Een vereniging met leden uit de hele wereld met als doelstelling de kennis en het besef van sektarische omgevingen en manipulatieve controle te bevorderen. Dit jaar vond het plaats in een heel warm Trieste. Het was buiten warm en binnen het congresgebouw werd ook stevig gediscussieerd. Onder andere over radicalisering.

Het radicaliseren naar groepen met extreme gedachtes. Dat kan een rechts radicale groepering, een groep met extreme islamitische gedachtes of een sektarische relatie in andere vormen zijn.

Hoe waarschuw ik adolescenten, de meest kwetsbare groep, tegen manipulatieve controle van buiten af? In landen zoals Zweden en Denmark worden gast colleges op scholen gegeven. Hoe kan ik herkenen dat ik beïnvloed wordt op een niet integere manier?

De sociale druk is in west Europese en Noord Amerikaanse landen hoog. Kinderen, adolescenten moeten op verschillende vlakken presteren. De juiste kleren dragen, bij de juiste groep horen op school en soms speelt (de angst voor) pesten (buitengesloten worden) en rol. Denk ook aan factoren zoals problemen in de huiselijke omgeving. Of hij wordt inderdaad gepest. Op dat soort momenten is het snel scoren voor de “ronselaars” van de rechts-links of religie gedreven radicale groepen en sektarische relaties.

Een van de workshops die ik gevolgd heb gaat in op de stelling:

Hoe waarschuw ik adolescenten, de meest kwetsbare groep, tegen manipulatieve controle van buiten af?

In landen zoals Zweden en Denemarken worden gast colleges op scholen gegeven waarbij leerlingen geleerd worden hoe men destructieve beïnvloeding kan herkennen. De voorbeelden die men neemt zijn heel herkenbaar voor de jongeren, worden met een knipoog voorgelegd en gaan in het kort over het volgende:

Leg aan de adolescenten aan hand van voorbeelden uit wanneer zij het meest kwetsbaar zijn; ga in op enige beloftes met voorbeelden die de manipulatieve leider zou kunnen gebruiken en leg vervolgens de stappen van rekrutering uit.

Dat is niet eens ingewikkeld. De ronselaar gaat als volgt te werk:

  • Vind mij aardig: Zorg ervoor dat je het opvangnet wordt voor het slachtoffer, en dat is niet moeilijk bij iemand die op dat moment uitzonderlijk kwetsbaar is.
  • Vertrouw op mij: Bouw vertrouwen op en begin met de destructieve manipulatie. Als je iemand aardig vindt vertrouw je hem en ga je snel dingen doen om deze te plezieren.
  • Isoleer: Isoleer het slachtoffer van zijn geliefden zodat deze mentaal- en fysiek niet meer bereikbaar zijn voor het slachtoffer.

Klaar is Kees, je hebt een Syrië ganger, een rechts radicale of een volger in de dop.

Is het echt zo makkelijk? Ja, jammer genoeg wel.

De colleges op scholen in noord Europese landen zijn een succes. Wellicht ook een idee voor Nederland?